Maler

Fredningsmaler og veiledere

Her finner du maler og veiledere for hele fredningsprosessen tilknyttet fredning etter kulturminneloven §§ 15, 19 og 22 nr. 4. Det vil si at enkelte maler er kun til bruk hos Riksantikvaren, andre er til bruk for hele regionalforvaltningen. De navngitt etter lovparagrafene som saksbehandlingen er knyttet til, og finnes i begge målformer.  Øvrige maler og veiledere vil bli lagt ut her så fort disse er ferdige. Alle dokumenter vil oppdateres ved behov.

Publisert: 5. oktober 2022 | Endret: 10. februar 2023